Maailman vallitsevan tilanteen vuoksi monet asiat on jouduttu siirtämään etäyhteyksien varaan. Koronapandemia on vaikuttanut lyseolaisten harrastuksiinkin vahvasti: osa hoituu etäyhteyksien avulla, osa suoritetaan kokonaan tai lähes kokonaan itsenäisesti, osa on jäänyt tauolle. Vain pieni määrä harrastuksista toteutuu normaalisti lähinä. Etäharrastuksiin siirtyminen on vaatinut harrastajilta ja ohjaajilta luovuutta ja kärsivällisyyttä, jotta tunnit on saatu järjestettyä mahdollisimman normaaliin tapaan. Keräsimme tietoa Lyseon opiskelijoiden etäharrastuksista Forms-kyselyllä, ja tuloksista huomaa, että etäily on vaikuttanut vaihtelevasti eri harrastuksiin ja harrastajiin.

Kyselyyn vastanneista 60 opiskelijasta 86,7 % harrastaa jotakin.

“Vaihdamme kuulumiset, saatamme tehdä lyhyitä improvisaatioharjoitteita ja saamme päivän tehtävät.”

Teatterin harrastaminen on siirtynyt etäyhteyden varaan. Tunnit pidetään Google Meetin tai Teamsin kautta. Tuntien rakenteissa on vaihtelua, mutta yleensä ennen tunnin alkua tehdään itsenäinen alkulämmittely. Tuntien aikana on aluksi hieman yhteisiä harjoituksia, sitten ohjeiden antoa ja loppu tunti menee itsenäisesti työskennellen. Tunneilla saatetaan  tehdä myös improvisaatiotehtäviä.

“Mupe toimii etänä hyvin, pianonsoitto ei.”

Musiikkiharrastuksissa tuntien sisällössä on vaihtelua sen mukaan, harrastaako soittamista bändissä vai käykö soitto- tai laulutunneilla. Joillain, esimerkiksi bändin jäsenillä, harjoitukset tapahtuvat täysin tai lähes täysin itsenäisesti, mutta suurimmalla osalla harrastajista on kuitenkin jonkinlainen etäyhteys opettajaan. Koska videoyhteyden kautta soittaminen ei välttämättä toimi huonon äänenlaadun tai netin vuoksi, videoiden kuvaaminen tai soiton äänittäminen on yleinen tapa välittää opettajalle omaa osaamista. Laulaminen on toiminut harrastajien mielestä paremmin kuin instrumenttien soittaminen, joka vaatisi lähitunnit toimiakseen hyvin.

Selkeä enemmistö harrastuksista jatkuu tällä hetkellä etänä.

“Joillakin harrastus on etänä, ja joillakin harrastusta voi jatkaa omatoimisesti.”

Urheiluharrastuksien toiminta riippuu jokaisen omasta urheilutavasta. Joillakin harrastus on etänä, ja joillakin harrastusta voi jatkaa omatoimisesti. Kuntosalilla käynti on vaihtunut ulkokuntosaleihin. Ulkokuntosaleilla treenaaminen on vastaajien mukaan yksitoikkoisempaa, koska ne ovat melko suppeita, mutta tekevät silti tehtävänsä.

Joukkuevoimistelu toimii osittain etäyhteyden ja osittain viestillä lähetettyjen videoiden avulla. Joukkuevoimistelun harrastaminen on vaatinut luovia ratkaisuja, sillä ohjelmissa kaikkien olisi tarkoitus näyttää samalta, mitä on vaikea hioa etäyhteydellä.

Moni vastaaja mainitsee myös tanssituntien toimivan etäyhteyksien kautta. Tuntien ohjelma on sama kuin lähitunneilla, eli opettaja näyttää liikkeitä ja muut toistavat liikkeet. Joidenkin tanssijoiden mielestä etänä harrastaminen sujuu ihan hyvin, mutta toisten mielestä se ei toimi.

“Opettaja suunnittelee etukäteen liikkeet.”

Partiossa kokoukset pidetään Meet-yhteydellä. Toisilla partioryhmillä on ollut hieman vaikeuksia keksiä tekemistä, mutta toisilla on ollut peli- ja juttelukertoja: he ovat esimerkiksi suunnitelleet uutta viiriä ja jutelleet eri aiheista. Myös sirkustunteja pidetään etäyhteyden välityksellä. Opettaja suunnittelee etukäteen liikkeet ja temput, jotka harrastajat tekevät tunnilla perässä. Eräs vastaaja mainitsee airsoft-harrastuksen fyysisen puolen jääneen tauolle koronan takia, mutta kaikki muu jatkuu etänä.

Monien opiskelijoiden mielestä etäharrastukset toimivat tilanteeseen nähden hyvin, mutta on myös paljon ongelmia, harmia ja tyytymättömyyttä. Ongelmia ovat esimerkiksi tekniikan ongelmat ja se, että on vaikea keskittyä etätunteihin. Se on ihan ymmärrettävää, sillä kun kouluakin on suurin osa keväästä käyty tietokoneen välityksellä, voivat harrastukset tuntua raskailta. Ryhmäharrastukset ovat haastavia, koska ei näe ryhmää, vaan kaikki tehdään itsenäisesti. Kaikkia tarvittavia välineitäkään ei ole kotona, joten sekin vaikeuttaa harrastamista. Monilla on harrastuskavereita kova ikävä. Harrastuksen tunnelmaan virittäytyminenkään ei onnistu samanlailla kotona kuin lähinä, koska kotoa käsin harrastaminen on niin erilaista.

Pinja Saikko ja Ellen Tuikkanen 1E