Lappeenrannan Lyseon lukion verkkolehden toimitus toteutti kyselyn ympäristöasioihin liittyen marraskuussa 2018. Kyselyyn vastasi yhteensä 196 lyseolaista.

Kyselyn tulokset

 

Pääset tuloksissa eteenpäin joko nuolinäppäimillä tai kaavion vieressä olevilla nuolilla.

Vastaajien mietteitä ilmastonmuutoksesta ja ympäristöystävällisestä elämäntavasta:

“Mielestäni maalaisjärki ratkaisee. Ympäristöasioista kertovia juttuja tulee ovista ja ikkunoista. Ympäristön säilyminen tuleville sukupolville on tärkeää, mutta sitä tulisi edesauttaa rajoittamatta kansalaisten elämää.”

“Haluaisin tehdä asioita ympäristön ja ilmastonmuutoksen hyväksi, mutta se on vaikeaa enkä pysty siihen ainakaan vielä asuessani kotona.”

“Ilmastonmuutos pelottaa jonkin verran. En tiedä, haluanko perustaa perhettä tulevaisuudessa tällaisessa tilanteessa.”

“Ilmastonmuutosta ei ole olemassa!”

“Koulun tulisi ehdottomasti ottaa enemmän kantaa ympäristöasioihin, kuten yksityisautoiluun, ja mahdollisesti lisätä tai markkinoida aktiivisemmin koulun lainattavia polkupyöriä.”

“Kaikkien ihmisten pitäisi suhtautua ympäristöasioihin vakavasti ja tehdä parhaansa mukaan ympäristöystävällisiä valintoja omassa arjessa. Tällaisia valintoja ovat esimerkiksi kangaskassin valitseminen muovipussin asemesta, pakkausmateriaalien kierrättäminen sekä julkisen liikenteen suosiminen. Lisäksi pienillä ruokavalion muutoksilla on myös suuri merkitys hiilidioksidipäästöihin. Kaikkien ihmisten ei tarvitse ryhtyä kasvissyöjiksi, mutta sekasyöjät voisivat vähentää esimerkiksi lihankulutustaan.”

Yhteenveto

Kyselyn tuloksista käy ilmi, että lyseolaiset ovat melko ympäristötietoista väkeä. Valtaosa vastaajista kertoi esimerkiksi arvostavansa ympäristöasioita ja miettineensä, miten ilmastonmuutosta voisi ennaltaehkäistä.

Ruoantuotanto ja yksityisautoilu jakoivat eniten mielipiteitä – osa vastaajista ei luopuisi yksityisautoilusta mistään hinnasta, osa taas pyrkii suosimaan jo nyt kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä yksityisautoilun asemesta. Huomattavaa on se, että tytöt ovat huomattavasti ympäristötietoisempia kuin pojat. Pääosin myös tyttöjen suhtautuminen ekologisesti kestävään elämäntapaan on myönteisempi kuin pojilla.

Kaaviosta voidaan havaita, että valtaosa tytöistä (86 %) pitää ekologisesti kestävää kulutusta tärkeänä tai erittäin tärkeänä, kun taas poikien kohdalla vastaava luku on 68 %.

Eroavaisuuksia on myös yksityisautoilun suosiossa: tytöistä vain vajaa neljäsosa piti yksityisautoilua tärkeänä tai hyvin tärkeänä asiana, kun taas pojista useampi kuin joka kolmas piti yksityisautoilua tärkeänä tai hyvin tärkeänä asiana.

Muita ympäristöteemaisia juttuja:

Ekomodernismia Lyseolla

Pääkuvan lähde: kuvapankki Pexels, julkaistu CC0-lisenssillä