11.1.2019 Lyseon lukion opiskelijat kokoontuivat liikuntasaliin opiskelijakunnan yleiskokoukseen, joka järjestetään kerran vuodessa. Kokouksen tärkein tehtävä on nimittää uusi opiskelijakunnan hallitus seuraavaksi toimintakaudeksi. Samalla kokouksessa käsitellään myös muut sääntömääräiset asiat, kuten opiskelijoilta tulevat aloitteet.

Opiskelijakunnan puheenjohtaja Taavi Lautala avasi kokouksen ajassa 9.31, minkä jälkeen tarkistettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Myös esityslista hyväksyttiin ja ilmoitusasiat käytiin läpi.

Ilmoitusasiana esitettiin Kimpisen lukion opiskelijakunnan hallituksen tervehdys, jossa korostettiin lukioiden välistä yhteistyötä ja yhteistyön lisäämistä tulevaisuudessa. Lyseon lukion opiskelijakunnan puheenjohtaja Taavi Lautala toivoi, että seuraava opiskelijakunnan hallitus parantaa lukioiden välistä yhteistyötä.

Tämän jälkeen hallituksen jäsen Elli Komppa esitteli hallituksen toimintakertomuksen toimintakaudelta 2018–2019. Toimintakertomuksen tärkeimpiä asioita olivat opiskelijakunnan hallituksen (OPKH) saavuttamat tavoitteet ja opiskelijoille järjestetty virkistystoiminta. OPKH:n keskeisiä tavoitteita olivat opiskelijoiden aseman parantaminen päätöksenteossa sekä opiskelijoiden tietoisuuden lisääminen opiskelijakuntatoiminnasta. Tavoitteiden kerrottiin toteutuneen.

Toimintakertomuksen jälkeen hallituksen taloudenhoitaja Nina Lindqvist esitteli tilinpäätöksen ja talousarvion. OPKH:n merkittävimmät tulonlähteet ovat kahviautomaatit, Lyseon lukion verkkokauppa ja opiskelijoille vuokrattavat lokerot. Myös taloudenhoitaja esitti uusien yhteistyömuotojen käyttöönottoa opiskelijakunnan taloustilanteen parantamiseksi.

Opiskelijakunnan hallitus esitti toimintasuunnitelman seuraavalle toimintakaudelle. Suunnitelman tärkeimpiä asioita olivat kouluviihtyvyyden parantaminen, opiskelijoiden välisen yhteistyön lisääminen, uusien toimintatapojen kehitteleminen sekä uusien rahoitusmallien selvittäminen. Myös sosiaalisen median näkyvyyden parantaminen koettiin kehityskohteeksi. Mikäli olet kiinnostunut opiskelijakunnan hallituksen toiminnasta, kannattaa seurata heidän Instagram-tiliään @lyseonhenki.

Yleisten asioiden jälkeen seurasi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta. Puheenjohtajaehdokkaita oli kaksi: Calvin Otewa ja Elli Komppa. Ehdokkaat saivat lyhyesti esitellä itsensä, minkä jälkeen äänestettiin puheenjohtajaa. Äänestys suoritettiin suljettuna lippuäänestyksenä. Ääntenlaskun aikana katsottiin piirrettyjä. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Elli Komppa 125 äänellä, ja haastaja Calvin Otewa sai 98 ääntä. 12 ääntä hylättiin.

Puheenjohtajan jälkeen valittiin varapuheenjohtaja. Koska Lumi Perttu oli ainoa ehdokas, äänestystä ei tarvittu, vaan hänet valittiin opiskelijakunnan yksimielisellä päätöksellä varapuheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja Elli Komppa (oik.) ja varapuheenjohtaja Lumi Perttu

Lopuksi valittiin vielä hallituksen perusjäsenet: myöskään hallituksen jäsenistä ei tarvinnut äänestää, sillä ehdokkaita oli yhtä paljon kuin paikkoja hallituksessa. Hallitukseen valittiin seuraavat opiskelijat:

  • Amalia Tiainen
  • Saku Laitinen
  • Sonja Korpelainen
  • Alexi Hannolainen
  • Helmi Pykäläinen
  • Eetu Knutars
  • Samuli Tolvanen
  • Calvin Otewa

Hallituksen jäsenten valinnan jälkeen käsiteltiin vielä yksi aloite liittyen Lyseon rajallisiin pysäköintimahdollisuuksiin. Opiskelijakunta lupasi edistää asiaa yhdessä rehtori Mika Luukkosen kanssa, mutta totesi kaupungin kaavoitusprosessien olevan valitettavan hitaita ja monimutkaisia.

Uusi puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 10.31.