Maanantaina 4.3. kaksi Itä-Suomen yliopiston (University of Eastern Finland) opiskelijaa esitteli Lyseolla Joensuun kampusta ja luonnontieteiden sekä matemaattisten aineiden opiskelusta ja laitoksen arvostetusta opettajalinjasta. He kertoivat lyseolaisille yksityiskohtaisesti koko opiskelijaelämästä, aina hakuprosessista vapaa-ajan aktiviteetteihin.

Opiskelijat aloittivat esityksensä antamalla perustietoa yliopistotutkinnosta ja yhteishausta. He kertoivat hakukokemuksistaan ja opettajalinjan pääsykokeesta, joka oli ollut heidän mielestään mukava. Kokeessa tehdään erilaisia yhteisiä tehtäviä ja haastatellaan hakijoita, sillä sen perusideana on saada käsitys hakijan luonteesta ja soveltuvuudesta opettajaksi.

Hakemisen lisäksi yliopistolaiset kertoivat yleisesti mahdollisuuksista saada taloudellista tukea opiskeluun. Yliopistossa opiskelevilla on siis mahdollisuus hakea Kelalta opinto- ja asumistukia, jotka auttavat huomattavasti vähätuloisen opiskelijan elämää. Sen lisäksi esittelijät mainitsivat, että monet tuet vaativat tutkinnon suorittamisen tietyssä ajassa, mutta se ei heidän mielestään ole ollut monille ongelma. Tukien lisäksi yliopistossa opiskelua helpottaa se, että siellä se on pääsääntöisesti ilmaista. He vertasivat UEF:n 150 euron lukukausimaksua Iso-Britannian yliopistojen jopa kymmenien tuhansien eurojen maksuihin. UEF:n lukukausimaksut sisältävät opiskeluterveydenhuollon ja erilaisia alennuksia takaavan opiskelijakortin.

Kampuksella on jopa käytössä sovellus, joka ohjaa oikeaan luoentosaliin!

UEF:n yliopistossa opiskelu tarjoaa myös monipuoliset mahdollisuudet erilaisten sivuaineiden valintaan. Toisin kuin useissa Suomen yliopistoissa UEF:ssä sivuaineen valinnalle ei aseteta rajoituksia, mikä mahdollistaa vapaamman itsensä toteuttamisen ja yksilöllisemmän tutkinnon. Valinnanvapauden mahdollistaa kaikkien rakennusten välinen lyhyt, suurimmillaan kymmenen minuutin kävelymatka. Minkä tahansa sivuaineen valitseekaan, tiivis kampus takaa, että opiskelija ehtii kaikille luennoilleen. Opiskelijat kertoivat, että kampuksella on jopa käytössä sovellus, joka ohjaa oikeaan luentosaliin!

Muita opiskelijoiden mainitsemia etuja UEF:ssö ovat kansainvälisyys ja sitä kautta monipuoliset jatko-opiskelumahdollisuudet sekä hyvä keskivertoinen ansiotaso koulutuksen jälkeen. Opiskelijat kehuivat erityisesti monipuolisia oppimistapoja, sillä opiskelu ei koostu ainoastaan perinteisistä luennoista. Opetus tapahtuu harjoittelujen, tutoriaalien, käytännön opiskelun, tutkimustyön ja opetusharjoittelujen kautta. Ahkerille opiskelijoille on myös käytössä hyvät ja mukavat itseopiskelutilat kampuksella.

UEF:llä on Suomen paras opettajan koulutus.

Edellä mainittu opetusharjoittelu tarkoittaa opettajaksi opiskelevien käytännön harjoitteluja oppilaitoksissa opettajan tehtävissä. UEF onkin esittäjien mukaan tunnettu juuri siitä, että UEF:llä on Suomen paras opettajan koulutus. Itä-Suomen yliopistossa voi kouluttautua kaikkien koulutusasteiden opetustehtäviin, aina päiväkodista yliopistoon. Esittelyssä korostettiin myös sitä, että UEF:llä on Suomen ainut tutkinto, jolla saa kaksoispätevyyden aineenopettajaksi ja luokanopettajaksi. Tämä vaatii yleensä kaksi erillistä koulutusta.

Opettajalinjan lisäksi lyseolaisille esiteltiin Itä-Suomen yliopiston LUMA-aineita, käytännössä tiedelinjaa. Tiedelinja koostuu matemaatikon, fyysikon, kemistin ja kemistitutkijan koulutusohjelmista. Opiskelijat kertoivat, että kandidaatin tutkinto UEF:n tiedelinjalla antaa erinomaiset valmiudet tieteellisiin jatkokoulutuksiin, ja vapaat sivuaineet yksilöllisen koulutuksen kanssa luovat opiskelijalle monipuolisia taitoja, jotka voivat usein määritellä tulevia työtehtäviä. Tällaisia sivuaineita ovat usein esimerkiksi tietojenkäsittelytiede, tilastotiede, kauppatiede tai fysiikan ja kemian opinnot. Tiedelinja sisältää myös kieli- ja viestintäopintoja. Matemaatikon ammatista haaveileville esittäjillä oli ilahduttava uutinen: matemaatikon ammatti on valittu maailman toiseksi parhaaksi ammatiksi careercast.com sivustolla. UEF:n tutkinnoissa on myös kiinnostavia tutkimusmahdollisuuksia: esimerkiksi fyysikon maisterivaiheessa opiskelijoilla on mahdollisuus perehtyä elektroniikan kannalta tärkeään fotoniikkaan. Fysiikan opiskelu ei koostu ainoastaan teoreettisistä opinnoista ja laskemisesta, vaan myös käytännön työskentelystä. Opiskelijat mainitsivat siitä esimerkkinä nanorakenteiden valmistamisen kampuksella.

Kaiken kaikkiaan esittäjät onnistuivat antamaan yliopistostaan selkeän mutta yksityiskohtaisen esittelyn. Vaikka kuuntelijoita oli oletettua vähemmän, läsnä olleille muodostui varmasti kuitenkin positiivinen kuva kampuksesta ja LUMA-aineiden opiskelusta Joensuussa esittelijöiden “propagandashowksi” kuvaileman esittelyn seurauksena.