Uni on tärkeä osa ihmisen elämää. Unen merkitys korostuu nuorten elämässä, kun suurin osa päivästä menee opiskeluun, harrastuksiin ja muihin vapaa-ajan aktiviteetteihin. Kahdeksan kouluaamut ovat…

Opiskelijoiden hyvinvointi on puhuttanut paljon viime aikoina. Lyskari päätti ottaa selvää lyseolaisten hyvinvoinnista. Kyselyyn vastasi 232 opiskelijaa eli noin kolmasosa kaikista lyseolaisista. Kyselystä kävi ilmi,…