Eduskuntavaalien aikaan Lyskarin toimituksessa päätettiin selvittää lyseolaisten suhtautumista politiikkaan ja äänestämiseen. Lähetimme kyselyn kaikille lyseolaisille riippumatta siitä, ovatko he äänioikeutettuja vai eivät. Yhteensä saimme 135 vastausta, joista 66 äänioikeutetuilta ja 69 alaikäisiltä. Vastoin yleistä oletusta nuorten vähäisestä äänestysinnosta jopa 90 % vastaajista piti äänestämistä melko tärkeänä tai tärkeänä.

Kyselystä kävi selvästi ilmi se, että lyseolaiset ovat kiinnostuneita vaaleista ja äänestämistä, vaikka pääsääntöisesti nuorten äänestysaktiivisuus on alhaista: Yle Uutisten vuonna 2017 julkaiseman artikkelin mukaan vain noin joka kolmas nuori äänestää.

Kyselyn tulokset

 

Pääset seuraavaan  kaavioon päätelaitteestasi riippuen joko klikkaamalla nuolta tai kosketusnäytöllä pyyhkäisemällä oikealle ja vasemmalle. Huom! Voit avata kaaviot koko näytön tilaan napauttamalla oikean yläkulman painiketta.

Äänioikeutetut opiskelijat

Miksi nuoret äänestävät tai jättävät äänestämättä?

Poimintoja opiskelijoiden vastauksista:

”Haluan olla aktiivinen kansalainen ja yhdelläkin äänellä on väliä!”

”Äänestäminen on kansalaisvelvollisuus.”

”Jotta minulla on edes pieni mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin, nimenomaan nuorten näkökulmasta.”

”Suomen tulevaisuus huolettaa, ja haluan vaikuttaa siihen äänestämällä.”

”Haluan asua tulevaisuudessa johon olen itse voinut päättää. Eihän tämä demokratia muuten toimisi.”

”Muodollisuuksien vuoksi.”

Miksi ei äänestetä?

”Ei löydy sopivaa ehdokasta.”

”Vaalit eivät kiinnosta minua.”

”En ole löytänyt sopivaa ehdokasta, enkä myöskään halua äänestää sokkona.”

Mikä vaikuttaa äänestyspäätökseen?

Äänestyspäätökseen vaikuttavat luonnollisesti monet asiat, mutta erityisesti esille nousivat ehdokkaan arvot ja mielipiteet, puolueen arvot sekä monet muut yksittäiset teemat, kuten ilmasto- tai maahanmuuttopolitiikka ja mainittiinpa sote-uudistuskin muutamaan kertaan. Osalle vastaajista puolue on tärkeämpi kuin ehdokas.

Poimintoja opiskelijoiden vastauksista:

”Vaalikoneen antama tulos”

”Ehdokkaan ja puolueen arvot”

”Kanta ilmastopolitiikkaan”

”Päätöstäni tukee lähinnä arvomaailman samankaltaisuus. Tänä keväänä äänestän ensimmäistä kertaa elämässäni ja valitettavasti myös pettyneenä, sillä joudun äänestämään puoluetta, joka lähimpänä vastaa omia aatteitani. Mikään puolue ei suoraan vastaa aatteitani, mikä on tietysti normaalia, mutta haluaisin kuitenkin olla varma päätöksestäni.”

”Se, että ehdokas on ajatusmaailmaltaan liberaali ja tahtoo tehdä jotain oikeaa ilmastonmuutoksen estämiseksi.”

”Äänestän kokoomuksen kansanedustajaehdokasta, koska kokoomus on vastuullisen talouspolitiikan puolue.”

Lopuksi voit vielä testata vaalitietämyksesi: